เปิดรับสมัครสอบสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สนใจสมัครสอบและอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 3/2560 โดยวิทยากรมืออาชีพจาก IIE

วันที่ประกาศข่าว : 12 มิถุนายน 2560 แหล่่งที่มา : โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

สนใจสมัครสอบในราคาพิเศษพร้อมเข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEFL ITP  โดยวิทยากรมืออาชีพจาก IIE

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

TOEFL ITP ครั้งที่ 3/2560
จัดอบรมวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมมณฑาทอง โรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จัดสอบวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.inter.rbru.ac.th

ติดต่อ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
โทร. 039-319111 ต่อ 23640  E-mail : inter@rbru.ac.th   
Website : http://www.inter.rbru.ac.th  Facebook : Inter Rbru

ไฟล์เอกสารแนบ

1. กำหนดการ TOEFL [ ชนิดเอกสาร pdf ]
2. ใบสมัคร [ ชนิดเอกสาร pdf ]