โครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (“Project of Academic Collaboration and Exchange with International Higher Education Institutes 2018 at People’s Republic of China during 9th - 12th January 2018”)

วันที่ประกาศข่าว : 10 มกราคม 2561 แหล่่งที่มา : สถาบันนานาชาติ หน่วยงานที่ลงข่าว : สถาบันนานาชาติ

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(9 ม.ค. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำคณะผู้บริหาร พร้อมนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ได้เดินทางศึกษาดูงานในโครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง วันที่ 9-13 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัย POLUS INTERNATIONAL, มหาวิทยาลัยเฉิงตู, วิทยาลัยการอาชีพเฉิงตู และบริษัทหรงเป่า เพื่อพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและสร้างสัมพันธ์อันดีกับสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน 


9th January 2018, Asst. Prof. Waigoon Thongaram,    
 the President of Rambhai Barni Rajabaht University , 
Mr. Witurat Srinam,Provincial Governor and University Advisory committee Mr. Jomsak Phuthirat, the President of Chamber of Commerce and University Advisory committee and RBRU’s Delegates has traveled to People’s Republic of China for “Project of Academic Collaboration and Exchange with International Higher Education Institutes 2018 at People’s Republic of China during 9th - 12th January 2018”  The objectives of visiting are to cooperate between universities and faculty exchanges under the MOU, Staff and students Curriculum development and joint research including supports and promotes the province for Sustainable development.