อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าเยี่ยมเยือนวิทยาลัยการอาชีพเฉิงตู และ มหาวิทยาลัยเฉิงตู เมืองเสฉวน เพื่อเจรจาวางแผนด้านวิชาการ (Visiting Chengdu Vocational & Technical College of Industry and Chengdu University for the academic discussion)

วันที่ประกาศข่าว : 11 มกราคม 2561 แหล่่งที่มา : สถาบันนานาชาติ หน่วยงานที่ลงข่าว : สถาบันนานาชาติ

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(10 ม.ค. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมเยือนวิทยาลัยการอาชีพเฉิงตูเพื่อเจรจาด้านต่างๆในการให้ความร่วมมือด้านหลักสูตร บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนการวิจัยและความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อความยั่งยืนในอนาคตและลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพเฉิงตูและมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเยี่ยมมหาวิทยาลัยเฉิงตู เมืองเสฉวน เพื่อศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การให้โควต้าการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัย การแพทย์และด้านการเกษตรและเทคโนโลยี  ตลอดจนการผลิตบุคลากรระหว่างประเทศร่วมกัน ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยเฉิงตู เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 ทุน

 

10th January, 2017, The President of Rambhai Barni Rajabhat University and RBRU’s Delegates came to visit Chengdu Vocational & Technical College of Industry for the academic discussion about the cooperative in curriculums, personnel and students along with the research and the educational progress in the future for sustainable including, signing MOU between Chengdu Vocational & Technical College of Industry and Rambhai Barni Rajabhat University. After that, the delegates went to visit Chengdu University for international academic collaboration and exchanging. Such as, Student Exchanging, Providing Education Quotas, Curriculum and Research Development in Medical and Agriculture and Technology along with Producing graduate to internationalization together. Furthermore, Rambhai Barni Rajabhat University has provided 2 Master’s degree scholarships in Industrial Technology Program to Chengdu University