การประชุมหารือโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน “ครูจีนอาสา” ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (The Conference of the Chinese Language and Culture Exchange Program "Chinese Teachers Volunteer")

วันที่ประกาศข่าว : 14 มีนาคม 2561 แหล่่งที่มา : สถาบันนานาชาติ หน่วยงานที่ลงข่าว : สถาบันนานาชาติ

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

March 7, 2018 (04.00 p.m.) At Chanthaburi Town Hall, Mr. Witurat Srinarm Chanthaburi Provincial Governor , Mr. Jomsak Phutirat, President of Chanthaburi Chamber of Commerce and Asst. Prof. Dr. Preeyanan Sittijinda, Vice President for Planning and Development Along with the executive the International Institute of Rambhai Barni Rajabhat University have participated in conference of the Chinese Language and Culture Exchange Program "Chinese Teachers Volunteer" with Prof. Dr. Chapiporn Kiatkaschatarn, Head of Chinese-Thai Cooperation Section of Chengdu University and Mr. Pruthiya Rumakom, University Development Committee. This project has opened the opportunity for Chinese volunteers from China to exchange Chinese language and culture with students in various schools in Chanthaburi.

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ผศ.ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมประชุมหารือโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน “ครูจีนอาสา” ร่วมกับ ศ.ดร. ชะภิพร เกียรติคชาธาร หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือจีน - ไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู และนายพฤทธิยา รุมาคม กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งโครงดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจีนอาสา จากประเทศจีนมาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี