ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรตามระดับความสามารถภาาาอังกฤษตามกรอบ CEFR จำนวนเงิน 262,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศข่าว : 15 มีนาคม 2561 แหล่่งที่มา : สถาบันนานาชาติ หน่วยงานที่ลงข่าว : สถาบันนานาชาติ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรตามระดับความสามารถภาาาอังกฤษตามกรอบ CEFR จำนวนเงิน 262,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์เอกสารแนบ

1. 2018-03-15-15237.pdf [ ชนิดเอกสาร pdf ]