พิธีบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ วิทยาลัยนานาชาติโพลัส มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน และการประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการวิจัย พัฒนา และการจัดตั้งคณะความร่วมมือไทย – จีน

วันที่ประกาศข่าว : 9 พฤษภาคม 2561 แหล่่งที่มา : สถาบันนานาชาติ หน่วยงานที่ลงข่าว : สถาบันนานาชาติ

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)