ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อสอบ TOEFL ITP สำหรับสอบ Post Test โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศข่าว : 21 พฤษภาคม 2561 แหล่่งที่มา : สถาบันนานาชาติ หน่วยงานที่ลงข่าว : สถาบันนานาชาติ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อสอบ TOEFL ITP  สำหรับสอบ Post Test โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์เอกสารแนบ

1. 2018-05-21-13841.pdf [ ชนิดเอกสาร pdf ]