ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวารสารสำหรับโครการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารรูปแบบภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ประกาศข่าว : 21 พฤษภาคม 2561 แหล่่งที่มา : สถาบันนานาชาติ หน่วยงานที่ลงข่าว : สถาบันนานาชาติ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวารสารสำหรับโครการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารรูปแบบภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์เอกสารแนบ

1. 2018-05-21-10186.pdf [ ชนิดเอกสาร pdf ]