ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่งโขง ครั้งที่ ๘

วันที่ประกาศข่าว : 1 มิถุนายน 2561 แหล่่งที่มา : สถาบันนานาชาติ หน่วยงานที่ลงข่าว : สถาบันนานาชาติ
ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่งโขง ครั้งที่ ๘