ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารราชการ 2 ภาษา ส่ง สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศข่าว : 3 กรกฎาคม 2561 แหล่่งที่มา : สถาบันนานาชาติ หน่วยงานที่ลงข่าว : สถาบันนานาชาติ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารราชการ 2 ภาษา ส่ง สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง