โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติเปิดรับสมัครคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ประกาศข่าว : 14 มกราคม 2563 แหล่่งที่มา : สถาบันนานาชาติ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติเปิดรับสมัครคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 2021 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าสมัคร 3,000 บาท

ผู้เข้าร่วมสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ  ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หรือส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล: inter@rbru.ac.th

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ได้รับประกาศนียบัตร

 1. ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ของโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ

 2. ได้รับการคัดเลือกไปสอนภาษาไทยให้กับสถาบันต่าง ๆ ในต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือที่ทำไว้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เช่น ประเทศจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย อเมริกา เยอรมัน

 3. ได้รับการคัดเลือกให้สอนภาษาไทยให้นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หมายเหตุ: สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ:   และเฟสบุค:  Inter RBRU


ไฟล์เอกสารแนบ

1. 2020-01-14-10811.pdf [ ชนิดเอกสาร pdf ]