โครงการเข้าร่วมอบรมและสอบ TOEFL ครั้งที่ 2/2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ประกาศข่าว : 26 กุมภาพันธ์ 2563 แหล่่งที่มา : สถาบันนานาชาติ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ เปิดรับสม้ครผู้ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษในโครงการเข้าร่วมอบรมและสอบ TOEFL ครั้งที่ 2/2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี่้ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563 รับจำนวนจำกัด ผู้ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.inter.rbru.ac.th

ไฟล์เอกสารแนบ

1. 2020-02-27-40494.pdf [ ชนิดเอกสาร pdf ]