สำหรับผู้ดูแลระบบ

 • ระบบข่าวประชาสัมพันธ์

  จากระบบนี้สามารถเพิ่มข้อมูลลงในหน้าเว็บเพจดังต่อไปนี้
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกอบไปด้วยประเภทข่าวแยกย่อย คือ ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ, ปฏิทินกิจกรรม/อบรม/สัมมนา
  2. ประสบการณ์ต่างแดน
  3. ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ระบบภาพกิจกรรม

  จากระบบภาพกิจกรรมสามารถเพิ่มรูปภาพกิจกรรมของหน่วยงานสถาบันนานาชาติลงในหน้าเว็บเพจภาพกิจกรรม

สถาบันนานาชาติ (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10171