TOEFL ITP

โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการอบรมและจัดทดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 1/2560

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

สนใจสมัครสอบในราคาพิเศษพร้อมเข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEFL ITP โดยวิทยากรมืออาชีพจาก IIE

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

TOEFL ITP ครั้งที่ 1/2560
จัดอบรมวันที่ 22 - 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมมณฑาทอง โรงแรมริมกรีน โรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จัดสอบวันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 35201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.inter.rbru.ac.th

ติดต่อ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โทร. 039-319111 ต่อ 3640  E-mail : inter@rbru.ac.th  
Website : http://www.inter.rbru.ac.th  Facebook : Inter Rbru


ไฟล์เอกสารแนบ

1. ใบสมัคร [ ชนิดเอกสาร doc ]
สถาบันนานาชาติ (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 3640