TOEFL ITP

เปิดรับสมัครอบรมและสอบ TOEFL ITP สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)

(คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายมุมมอง)


TOEFL ITP ครั้งที่ 3/2561
จัดสอบ : วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2561
รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 30 ท่าน
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท ท่าน
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://www.inter.rbru.ac.th

*** สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดสอบครั้งที่ 3 
ได้จากเว็บไซด์และเฟสบุ๊คของโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ

โทร: 039 -319-111 ต่อ 10171

ไฟล์เอกสารแนบ

1. รายละเอียดโครงการ [ ชนิดเอกสาร pdf ]
2. ใบสมัคร [ ชนิดเอกสาร pdf ]
3. โปสเตอร์ภาษาไทย [ ชนิดเอกสาร pdf ]
4. โปสเตอร์ภาษาอังกฤษ [ ชนิดเอกสาร pdf ]
สถาบันนานาชาติ (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10171